czwartek, 19 marca 2009

Podziękowanie :)

Bardzo dziękuję niezawodnej Pani Krystynie Skucie z Dziekanatu Wydziału Malarstwa za błyskawiczne rozkolportowanie informacji o blogu wśród grona pedagogicznego :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz